Bu web sitesinin sahibi MAXİPAŞ olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi MAXİPAŞ aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.
– İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi MAXİPAŞ’a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. MAXİPAŞ bu web sitesini, müşterilerine ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunabilmek, üretim teknikleri ile ilgili açıklamalar yapmak, kurumsal yapısı hakkında fikir vermek ve müşterileri ile iletişim kurabilmek amacıyla yayınlamaktadır.
– MAXİPAŞ web sitesinde mevcut olan bilgi, belge, çizim, resim, fotoğraf ve yazım tekniğinin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. MAXİPAŞ’nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili ürün ya da hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.
– MAXİPAŞ, işbu sitede yer alan her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgi, belge, çizim, resim, fotoğraf ve yazım tekniğini önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
– İşbu sitedeki bilgi, belge, çizim, resim, fotoğraf ve yazım tekniği MAXİPAŞ’ne aittir. MAXİPAŞ’nin izni olmadıkça bireysel kullanım dışında sitenin görüntülenmesi, içeriğin kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılması ve saklanması yasaktır. İşbu web sitesindeki bilgi, belge ve görsellerin izinsiz kullanımı, dağıtılması ve saklanması telif haklarının ihlaline girmektedir.
– MAXİPAŞ’a site üzerinden gönderilen e-mail, iş başvurusu, CV ve mesajlar, MAXİPAŞ kullanımına geçmiştir ve kullanımı serbesttir. Bu dokümanların kullanım, kopyalama, dağıtım ve diğer amaçlar ile kullanımını saklı tutar.
– İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.